//////

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

PostHeaderIcon POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Chodzi o to, co w drugim człowieku bardziej nas interesuje. Chodzi o to, czy jesteśmy gotowi partycypować w stwarzaniu owych sprzyja­jących okoliczności rozwojowych innym ludziom, mając na uwadze sygnalizowaną optymalizację. Zależnie od tego nasze możliwości oddziaływań pedagogicznych okazują się mniejsze bądź większe. Od tego zależy w dużej mierze rzeczywiste zaangażowanie pedagoga, a w konsekwencji skuteczność jego oddziaływań. Chodzi wreszcie o tó, za co czujemy się odpowiedzialni.Zwracaliśmy uwagę, że człowiek odpowiada nie tylko za siebie (patrz rozdział I). Jednak do jakiej odpowiedzialności poczuwa się rzeczywiś­cie? Ponieważ w oddziaływaniach pedagogicznych w niewielkim tylko zakresie ma miejsce odpowiedzialność prawna za innych ludzi, sprawa owego poczucia okazuje się niezwykle ważna.